Veelgestelde vragen

Termijn

ik werd veroordeeld tot een verval van het rijbewijs van 8 dagen door de politierechtbank te Brussel. Ik woon in Vlaanderen. kent u de termijn die zal worden toegepast door het parket voor de uitvoering van het vonnis ?

U zal worden uitgenodigd op het politiekantoor voor betekening van het verval van het recht tot sturen of de wijkagent zal bij u thuis langskomen om het verval te betekenen. Dat rijverbod zal op de vijfde werkdag na deze betekening ingaan. U dient uw rijbewijs dan ook uiterlijk de 4e dag na deze betekening persoonlijk ingeleverd te hebben op de griffie van de politierechtbank waar uw zaak is voorgekomen.

wat indien u niet thuis bent wanneer de politie uw rijverbod komt betekenen?

Indien u niet thuis bent, dan zal uw wijkagent een bericht nalaten met de melding dat u zelf contact dient op te nemen met het politiekantoor of later nogmaals langskomen. Het moet wel degelijk aan u persoonlijk betekend worden. Indien u niet thuis bent, kan het dus niet betekend worden.

Keuze Rijverbod?

Mag je kiezen wanneer een rijverbod geldt?

In principe is er geen keuze mogelijk. in bepaalde gevallen is het mogelijk dat het parket dit toestaat als gunstmaatregel. Dit verschilt evenwel van arrondissement tot arrondissement.  U kunt dit nagaan bij uitvoering per arrondissement op de website. Na een definitief vonnis wordt (het Parket van) de Procureur des Konings aangeschreven om een voorkeur van periode van verval tot het besturen van een motorvoertuig mee te delen. De Procureur des Konings beslist soeverein om de aanvraag al dan niet te overwegen en laat hiervan bericht aan de veroordeelde (of zijn/haar raadsman). Het opgelegde rijverbod gaat in de vijfde werkdag na de kennisgeving van het rijverbod door het openbaar ministerie (art. 40 Wegverkeerswet). Wanneer het rijverbod dan wel wordt uitgevoerd, is afhankelijk van het arrondissement. Gewoonlijk is dit niet eerder dan vier weken na de uitspraak.

Algemeen

Kan ik kiezen wanneer mijn rijverbod ingaat?

Neen. De mogelijke houding die de griffie van een politierechtbank of het parket van de Procureur des Konings bij een politierechtbank kan aannemen tegenover de uitvoering van dit vonnis, verschilt van arrondissement tot arrondissement. In Vlaanderen zijn er 15 gerechtelijke arrondissementen: Gent, Brugge, Ieper, Kortrijk, Oudenaarde, Leuven, Tongeren, Hasselt, Turnhout, Antwerpen, Veurne, Mechelen, Dendermonde, Brussel en Vilvoorde.

kan een rijverbod vervangen worden door een geldboete?

Ik zit in een zeer delicate toestand.

Inderdaad ik werd veroordeeld tot een verval van het recht tot sturen voor een periode van 6 maanden voor overdreven snelheid die in het begin, voor zover ik mij herinner, een boete was
Ik ben zeer bezorgd gezien ik mijn rijbewijs nodig heb om te werken. Ik ben bezorger.   Ik vroeg mij af men mijn vervallenverklaring kan omzetten in een boete die ik dan zou betalen, zoniet zal ik mijn werk verliezen en werkeloos worden.

 

Tegen een uitspraak van de politierechtbank kan je in beroep gaan, Dit kan wel slechts gedurende 1 maand na de uitspraak (artikel 172 wetboek van strafvordering). Van zodra u 40 km/ uur buiten de bebouwde kom en 30 km/uur binnen de bebouwde kom te snel reed, is de rechter echter verplicht een rijverbod op te leggen. Het rijverbod zal dus nooit volledig kunnen vervangen worden door een geldboete in dat geval. (artikel 29, §3 wet Wegcode)

 

Wanneer?

Kan ik in beroep gaan tegen een weigering om mijn rijverbod te kiezen?

Neen, het parket beslist hier volledig vrij over.