Veelgestelde vragen

Theoretisch En Praktisch

Tot wie moet je je wenden om je theoretisch, praktisch en psychologisch examen af te leggen om je rijbewijs weer te halen?

Normaal gezien word je aangeschreven hiervoor als je rijverbod vervalt. Indien dit toch niet gebeurd zou zijn moet je je wenden tot de griffie van de politierechtbank waar de uitspraak plaats gevonden heeft.

Twee Keer Theoretisch?

Hoeveel keer mag je theoretisch examen opnieuw afleggen?

Na tweemaal niet slagen voor het theorie-examen van de categorie B, kunt u echter enkel een nieuw theorie-examen afleggen op vertoon van een attest dat bewijst dat u 12 uur theoretisch onderricht volgde bij een erkende rijschool. Indien u opnieuw tweemaal niet slaagt, dient u geen nieuw attest voor te leggen. De pogingen voorafgaand aan 3 februari 2014 worden niet in rekening gebracht voor de toepassing van deze regel. Indien u niet geslaagd bent, mag u zich dezelfde dag niet meer aanmelden voor een nieuw theorie-examen van dezelfde categorie.

Algemeen

Wat houdt een psychologisch herstelonderzoek in?

Het psychologisch herstelonderzoek duurt gemiddeld 2 uur. Het bestaat uit 3 delen: - een gesprek met de psycholoog, - het invullen van vragenlijsten, - het uitvoeren van computertesten. Een gesprek Tijdens een gesprek stelt de psycholoog u vragen over: - uw overtreding(en) en de omstandigheden waarin deze gebeurde(n), - uw opleiding en werksituatie, - uw familiale, sociale en leefsituatie, - uw gebruik van alcohol, drugs of medicatie, - hoe u zich mentaal voelt. De psycholoog gaat op basis van dit gesprek na hoe u zich in het verkeer gedraagt en hoe u dit gedrag in het verkeer hebt aangepast of zal aanpassen. Vragenlijsten De vragenlijsten geven een beeld over uw alcohol-, drug- en medicatiegebruik en van persoonskenmerken die mee bepalen hoe veilig u rijdt in het verkeer. Computertesten Met een computer meten ze dingen die u moet kunnen als u deelneemt aan het verkeer: - uw reactiesnelheid, - uw aandacht en oplettendheid, - hoe snel en nauwkeurig u zaken waarneemt.

wat is de kostprijs van het rij-examen

 theorie en praktijk rij examen wat zijn de prijzen daar van is dat hetzelfde als je moet beginnen te rijden met de auto?

 

De prijs verschilt inderdaad niet. De kostprijs van een theorie-examen bedraagt 15 euro en van het praktijk-examen 36 euro