Veelgestelde vragen

Verjaring

goede dag, mijn verkeersinbreuk dateert van 2005, Ik herinner mij niet meer goed waarover het ging maar men vraagt mij in 2016 de bewijzen van de betaling van deze boete en de gerechtskosten; dit bedrag beloopt 1,100 euro en zonder dit bewijs wil men mij niet in ere herstellen voor een diefstal die ik gepleegd heb 20 jaar geleden. ik ben nooit hervallen en heb me gedragen als een goed huisvader. ik krijg vele weigeringen bij werkaanbiedingen, ik heb mijn schuld aan de maatschappij betaald en het is nu al 20 jaar dat mijn leven om zeep is en dat gaat maar door voor die boete. ik krijg nergens steun ook niet van het OCMW nog van ergens anders, mijn echtgenote heeft een werkeloosheidsuitkering en 5 kinderen ten laste; waar kan ik dan 1,100 euro vinden . bestaat er geen verjaring na 11 jaar ?

Geachte heer, teneinde uw vraag met betrekking tot de verjaring te kunnen beantwoorden, dien ik over bijkomende informatie te beschikken. Is de boete een gevolg van een vonnis uitgesproken door een rechtbank? Zoja wat is de precieze datum van dit vonnis? Kunt u mij tevens meedelen voor welke overtreding u bent veroordeeld door deze rechtbank?

Termijn

Wanneer ontvang ik mijn boete?

Dit is afhankelijk van de werklast, de gerechtelijke achterstand en de capaciteit van het personeel. Dit kan ervoor zorgen dat u nog even moet wachten alvorens u de boete effectief moet betalen. Men heeft recent geprobeerd om gerechtsdeurwaarders in te schakelen om achterstallige boetes te innen, maar wij hebben hier onze bedenkingen bij. Het proefproject liep soms niet van een leien dakje, maar Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) besliste om overal deurwaarders uit te sturen om gerechtelijke boetes te innen. Op het bureau van de fiscus liggen namelijk nog voor honderden miljoenen euro s aan onbetaalde boetes opgestapeld.

Algemeen

Kan ik de voorgestelde onmiddellijke inning of minnelijke schikking afbetalen in termijnen?

Een onmiddellijke inning kan nooit worden afbetaald. Een minnelijke schikking kan in principe evenmin worden afbetaald.