Veelgestelde vragen

Algemeen

ik zou willen weten hoe dat moet om de boete te betalen, ik werd geflitst aan 139 (gecorrigeerde snelheid) en hoeveel mijn boete zal bedragen en hoeveel punten zullen afgetrokken worden van mijn rijbewijs ?

Het bedrag van de boete is afhankelijk van waar de snelheidsovertreding werd begaan: binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf of op de autosnelwegen. Er van uitgaande dat u werd geflitst op een autosnelweg en de snelheidsoverschrijding betrof tot 10 km /u bedraagt de boete 50 euro, indien het een snelheidsoverschrijding betrof van meer dan 10 km/u  dan bedraagt de geldboete 50 euro + 5 euro voor elke bijkomende km/u. In u geval zou dit een geldboete van 95 euro bedragen. Dit betreft evenwel Belgisch recht. Indien de overtreding begaan werd in Frankrijk kunnen wij daar geen antwoord op geven vermits wij geen kennis hebben van het Frans recht.