Sensibiliseringscursus

Bereken nu je boete

Veelgestelde vragen

Algemeen

Zou het ook kunnen helpen om een sensibilisatiecursus te volgen bij het BIVV ? alvast bedankt.

De sensibiliseringscursussen zijn in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Justitie. Alleen de rechter of het parket kan u een cursus opleggen, of u het voorstel doen om de cursus te volgen. Als u ingaat op dit voorstel, heeft dit een positief effect op de uitspraak die de rechter zal vellen. Uit eigen beweging een sensibiliseringscursus volgen, gaat dus niet maar u kunt het zelf wel voorstellen aan de rechter of aan het parket.