Veelgestelde vragen

Levenslang Rijverbod

wat kan je doen tegen een levenslang rijverbod?

Om de twee jaar kan je een verzoek indienen tot opheffing (art 44 wegverkeerswet). Bij dit verzoek dien je stukken te voegen die bewijzen dat je reeds geruime tijd begeleiding hebt opgezocht om te verhelpen aan je probleem. Om effectieve opheffing te bekomen  zal je dan opnieuw proeven moeten ondergaan om aan te tonen dat er een einde is gekomen aan je geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid.

Algemeen

goede dag ik heb de Belgische nationaliteit en een Belgisch rijbewijs maar ik verblijf niet meer in Belgi , ik ben gedomicilieerd op Mauritius. Tijdens mijn laatste verblijf in Belgi , gebruikte ik de auto van een kennis en werd ik geflitst aan 186 km/u op een autosnelweg met beperking tot 120 . Riskeer ik de intrekking van mijn rijbewijs of alleen maar een boete ? met vriendelijke groeten.

Het zal de eigenaar zijn van het voertuig die de dagvaarding zal krijgen en het rijverbod zal moeten uitvoeren tenzij u zou aangeven op het antwoordformulier dat de eigenaar van het voertuig niet de bestuurder was. Een rijverbod is enkel van toepassing op het Belgische grondgebied. U zal dus uw Belgisch rijbewijs moeten indienen. Wij weten evenwel niet welke gevolgen dit heeft indien u in Mauritius moet rijden. Hiervoor kan u contact opnemen met FOD mobiliteit.

Mag ik in de plaats van een geldboete en/of rijverbod een werkstraf uitvoeren?

De rechter kan een werkstraf opleggen. De rechter kan in principe enkel de werkstraf uitspreken als u of uw advocaat op de zitting aanwezig zijn en u uw akkoord hebt gegeven.

Begeleider

Mag ik begeleider zijn als ik een rijverbod heb? Hoe lang mag ik na mijn rijverbod geen rijlessen geven?

Een persoon die op het ogenblik of die gedurende de voorbije drie jaar is of was vervallen van het recht tot sturen, kan geen begeleider zijn (art. 3, §2, c) van het KB 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B).

mag ik mijn kinderen nog leren rijden na rijverbod?

Volgens de voorwaarden uit artikel 6 van het KB van 23.03.1998 betreffende rijbewijs mag u als begeleider gedurende de laatste 3 jaar geen rijverbod gehad hebben. U moet zodus 3 jaar wachten om begeleider te kunnen zijn van uw kinderen.  

Termijn

De vijftiende dag rijverbod is zaterdag. Kan dit op een zaterdag afgehaald worden?

Bij een onmiddellijk intrekking van het rijverbod moet dit worde afgehaald bij de politie en is dit mogelijk. Wanneer dit rijverbod volgt na een vonnis, is dit niet mogelijk gezien u dit moet afhalen op de griffie.