Veelgestelde vragen

Termijn

wat is de verzetstermijn na betekening verstekvonnis aan persoon?

U kan in verzet gaan binnen de 15 dagen nadat het verstekvonnis aan u persoonlijk werd betekend  (art. 187 en 208 S.V.)

Kan je verzet aantekenen als het rijverbod als is ondertekend?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen betekening van het vonnis en ondertekening van de kennisgeving van het rijverbod door uw wijkagent. Indien u geen persoonlijke kennisgeving hebt gekregen van uw vonnis (de gerechtsdeurwaarder heeft het vonnis niet aan u persoonlijk kunnen betekenen) dan is in principe verzet nog mogelijk.

Algemeen

Kan ik verzet aantekenen wanneer ik niet op de zitting aanwezig was?

Sinds 29.02.2016 is er enkel een mogelijkheid om verzet aan te tekenen als u overmacht of een geldige reden ter rechtvaardiging kan aanbrengen. Neem volledig kosteloos contact met ons op wanneer u wilt weten of u nog in de mogelijkheid bent om verzet aan te tekenen.