Veelgestelde vragen

Inzage

Wie kan wanneer een dossier inkijken?

Een dossier dat bij het parket in onderzoek is, kan niet worden ingekeken zolang het opsporingsonderzoek lopende is. Deze onderzoeksfase is geheim. Een dossier kan op het parket worden ingekeken door de verdachte wanneer aan hem een minnelijke schikking werd voorgesteld. Een dossier kan op het parket worden ingekeken door de verdachte en/of een slachtoffer of zijn nabestaanden wanneer het parket per brief toestemming heeft gegeven tot inzage van een afgesloten en zonder gevolg geklasseerd dossier (= geseponeerd dossier). Deze schriftelijke toestemming kan enkel worden bekomen wanneer men het parket hierom per brief verzoekt. Daarin moet men in het kort de redenen vermelden waarom men inzage wenst te bekomen. Een dossier kan op de griffie van de politierechtbank worden ingekeken door de verdachte en/of een slachtoffer of zijn nabestaanden wanneer:

  • een dagvaarding is uitgebracht in dat dossier;
  • het parket per brief toestemming heeft gegeven tot inzage én kopiename van een afgesloten en zonder gevolg geklasseerd dossier (= geseponeerd dossier). Deze schriftelijke toestemming kan enkel worden bekomen wanneer men het parket hierom per brief verzoekt. Daarin moet men in het kort de redenen vermelden waarom men inzage en kopiename wenst te bekomen. U kunt hiervoor vrijblijvend met ons contact opnemen op het nummer 09/265.00.65.