Procedurefout

Bereken nu je boete

Veelgestelde vragen

Naam

Wat als de verkeerde naam van de persoon op de dagvaarding staat?

Een dagvaarding kan in strafzaken slechts nietig worden

verklaard wanneer een wezenlijk bestanddeel van de akte ontbreekt of wanneer

vaststaat dat het recht van verdediging door die onregelmatigheid is miskend (HvC 13 januari 2015) De vermelding van de verkeerde naam op de dagvaarding zal dus de onontvankelijkheid met zich meebrengen. In de praktijk zal het OM gewoon de juiste persoon opnieuw dagvaarden (indien verjaringstermijn nog niet verstreken.)

Algemeen

Goede dag, ik werd geverbaliseerd op 13,04,2016 met een leasingvoertuig dat sinds 2 jaar in mijn bezit is. De politie heeft 2 dagen later gevraagd aan de leasingmaatschappij om mijn gegevens door te geven, deze laatste heeft nooit geantwoord aan de politiediensten. op 02,07,2016 stuurt de politie het PV naar de leasingmaatschappij; deze laatste stuurde mij deze terug op 12,07,2016, kan ik die boete betwisten? De politie zegt mijn gegevens niet te kennen en toch ontving ik een boete op 19,12,2015!

Indien men rijdt met een voertuig van een leasingmaatschappij, dan is het inderdaad zo dat de politie steeds eerst het PV zal dienen over te maken aan de leasingmaatschappij zelf. De leasingmaatschappij zal dan dienen na te gaan wie de overtreder was, met name degene aan wie het voertuig geleased wordt. De politie zelf heeft geen rechtstreekse toegang tot deze informatie. Het feit dat u in het verleden reeds een boete ontvangen hebt op 19.12.2015 betekent dat de leasingmaatschappij uw identiteit heeft doorgegeven en men vervolgens beslist heeft om u een minnelijke schikking toe te zenden. Telkens als er een nieuwe overtreding wordt begaan, dan zal men opnieuw het PV toezenden aan de leasingmaatschappij, zijnde de eigenaar van het voertuig. Ookal zou de politie uw identiteit reeds kennen van een eerdere overtreding, dan nog is de leasingmaatschappij de eigenaar van het voertuig. De bestuurder kan in geval van leasing namelijk variëren van tijd tot tijd. De overtreding die door u begaan werd op 13.04.16 betreft mogelijks een zwaardere overtreding waarbij een minnelijke schikking niet mogelijk is. Aangezien de leasingmaatschappij blijkbaar niet of pas zeer laat uw gegevens heeft doorgegeven aan de politie, is het zelf mogelijk dat de leasingmaatschappij zelf vervolgd wordt op grond van artikel 67ter Wegcode, meerbepaald voor het niet mededelen van de identiteit van de bestuurder. Indien u echter gewoon een boete heeft doorgekregen van de leasingmaatschappij, dan is het aangeraden deze te betalen ook al kreeg u er pas laat kennis van. De politie heeft aan de verplichtingen voldaan door het PV binnen de 14 dagen toe te sturen aan de eigenaar van het voertuig. Indien men de zaak laat voorkomen voor de Politierechtbank zullen er bijkomende kosten bij komen kijken.

Vormfout

op mijn PV voor het stationeren (wegens stationeren op een duidelijk gevaarlijke plaats - in principe 110 boete staat geen huisnummer vermeld, kan ik het PV aanvechten wegens vormfout?

Het PV blijft een vaststelling van de door u begane overtreding. Een materiële vergissing in een PV wordt bij betwisting rechtgezet door een navolgend PV. U kan het inderdaad opwerpen maar dit zal geen gevolg hebben voor uw boete. Deze zal u moeten betalen. Tenzij u deze betwist, dan zal deze zaak voor de politierechtbank gebracht worden, alwaar u uw argumenten kan voorleggen aan de rechtbank.