Veelgestelde vragen

Geflitst

De maximumsnelheid op de weg waar ik geflitst ben was tijdelijk aangepast van 70 naar 50. Mag dit zomaar? Moet hiervan ergens een aangepast politiereglement op te vragen zijn? In mijn oproepbrief staat dat het over bebouwde kom gaat, maar dat is het ook helemaal niet. Alvast bedankt.

Snelheidsbeperkingen kunnen aangepast worden naar aanleiding van werken, of bijvoorbeeld op de autosnelweg naargelang de verkeerssituatie. U moet zich dan steeds houden aan de gesignaleerde snelheidsbeperking, ook al is deze tijdelijk. Signalisatieborden primeren namelijk altijd op de algemene regel. Dus als u op een baan rijdt waar u normaal gezien 70 km/u mag rijden, maar er is tijdelijk een verkeersbord aangebracht dat een maximale snelheid van 50 km/u aangeeft, dan moet u zich hieraan houden. Het is niet vereist dat dit opgenomen wordt in een politiereglement. (artikel 11  KB 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg) Bovendien is het niet omdat een rijweg niet het uitzicht heeft van een bebouwde kom, dat het geen bebouwde kom zou zijn. De bebouwde kom strekt zich uit van verkeersbord tot verkeersbord, ongeacht of er daartussen bebouwing te vinden is (Cass. 26.01.2016 P.14.1528.N en artikel 2.12 Wegverkeersreglement).