Veelgestelde vragen

Algemeen

Wanneer verjaart mijn overtreding?

De strafvordering dient binnen een bepaalde termijn te worden afgehandeld. Met andere woorden: vanaf de datum van de overtreding tot de datum waarop de rechtbank definitief uitspraak doet, mag slechts een bepaalde termijn verstrijken. Wordt deze termijn overschreden, dan treedt er verval van de strafvordering in. Dit betekent dat u niet meer kunt worden veroordeeld door de rechtbank. De strafvordering inzake verkeersovertredingen verjaart normaal gezien na één jaar te rekenen vanaf de dag waarop de overtreding werd begaan. Voor volgende overtredingen bedraagt de verjaringstermijn evenwel 3 jaar:

  • rijden zonder geldig rijbewijs;
  • vluchtmisdrijf;
  • alcoholintoxicatie van ten minste 0,35 mg/l UAL of o,8 promille;
  • rijden in een staat van dronkenschap of soortgelijke toestand;
  • rijden onder invloed van drugs.

Wanneer u evenwel betrokken was bij een verkeersongeval met doden of gewonden, zult u worden vervolgd voor onopzettelijke doding of het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen. De strafvordering verjaart pas na verloop van een termijn van 5 jaar. Let wel, de verjaring kan worden gestuit en geschorst. Stuiting van de verjaring betekent dat een nieuwe verjaringstermijn van dezelfde duur begint te lopen. Dit houdt in dat de lopende verjaringstermijn wordt onderbroken en dat vanaf de dag van de stuiting een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen die gelijk is aan de vorige. De verjaringstermijn kan evenwel nooit langer zijn dan het dubbele van de initiële verjaringstermijn. De verjaring van de strafvordering kan ook worden geschorst. Wanneer de verjaring geschorst is, betekent dit dat de verjaring onderbroken is en na verloop van een bepaalde tijd opnieuw zal verder lopen voor de resterende termijn. Als u wilt weten of er in uw geval sprake is van verjaring, kan u ons contacteren op het nummer 09/265.00.65.