Veelgestelde vragen

Algemeen

Kan ik de cursus module rijden onder invloed bij het BIVV volgen?

U kunt zich niet zelf inschrijven voor de sensibilisatiecursus. Overtreders kunnen de sensibilisatiecursus alleen volgen als de rechtbank (probatie), onderzoeksrechter (vrijheid onder voorwaarden) of het parket (bemiddeling in strafzaken) hen hiertoe verplicht. Dit valt zeker te betreuren gezien zo een cursus vaak het interessantst is nadat de overtreding is gebeurd en niet zovele maanden en soms jaren later wanneer er een vonnis komt.

Is het aanzetten tot dronken rijden strafbaar?

Een boete voor het aanzetten tot rijden onder invloed van alcohol is een feitenkwestie. De politie moet aantonen dat u wist dat de chauffeur dronken was. Bovendien moet ze het bewijs leveren dat u de andere persoon hebt gestimuleerd om te rijden.