Veelgestelde vragen

Voorwaarden

Vandaag ben ik via mijn verzekeraar(Vivium)per aangetekende brief op de hoogte gebracht dat zij verhaalsrecht gaan uitoefenen. Kan ik dit eventueel aanvechten aangezien ik veroordeeld ben voor alcoholintoxicatie van 1,39 mg/l, en geen dronkenschap of heeft dit weinig zin?

De verzekeraar kan zich het recht van verhaal voorbehouden in bepaalde gevallen op grond van de verzekeringsovereenkomst. Dit kan met andere woorden enkel wanneer de verzekeraar zich dit recht contractueel heeft voorzien. In geval van dronkenschap gaat de verzekeraar normaliter over tot regres. Hier betreft het evenwel geen dronkenschap maar wel strafbare alcoholintoxicatie. Het is aangewezen uw contract erop na te lezen. Het verzekeringscontract zou kunnen bepalen dat een alcoholintoxicatie een zware fout uitmaakt wanneer er bijvoorbeeld slachtoffers zijn gevallen. Gaat de verzekeraar in dit geval over tot het uitoefenen van zijn recht op verhaal moet u als verzekerde de volgende zaken nagaan:  is er een bewijs geleverd van enig oorzakelijk verband tussen de alcoholintoxicatie en de schade die werd veroorzaakt en heeft de verzekeraar u tijdig op de hoogte gebracht van zijn voornemen om zijn verhaalsrecht uit te oefenen? Worden de twee laatste vragen negatief beantwoord, dan kunt u dit zeker aanvechten.