Veelgestelde vragen

Promillegehalte

Bepaalt de hoeveelheid promille in uw bloed of u in staat van dronkenschap verkeert?

Het Hof van Cassatie heeft duidelijk bepaald dat het alcoholgehalte in uw bloed niet determinerend is om te bepalen of er sprake is van dronkenschap.

Algemeen

Wanneer kan men u onderwerpen aan een bloedanalyse?

De politie mag u onderwerpen aan een bloedproef in volgende gevallen:

  • Indien de ademtest een alcoholgehalte van ten minste 0,22 mg/l UAL aangeeft en een ademanalyse niet kon worden uitgevoerd;
  • Indien de ademtest noch de ademanalyse kon worden uitgevoerd en u duidelijke tekenen van alcoholopname vertoont;
  • Indien de ademtest noch de ademanalyse kon worden uitgevoerd, u betrokken was bij een ongeval en het onmogelijk is om na te gaan of er tekenen van dronkenschap zijn.

Daarnaast hebt u het recht om een bloedproef te vragen indien u om een tweede of derde ademanalyse hebt verzocht en het bekomen resultaat van de ademanalyse ten minste 0,35 mg/l UAL bedraagt.

kan bepaalde medicatie het afbraakproces van alcohol vertragen?.

Beste, Ik heb hierbij nog een vraag. Kan het zijn dat bepaalde medicatie het afbraakproces van alcohol vertraagt? Heb dit onlangs opgevangen en vroeg me af of dit klopte. Ik neem dagelijks Lyrica 2x 2 pillen van 300mg, 3 à 5x algocod (wit product dafalgan codeïne) en 3x contramal druppels van 100mg/ml.
Zouden jullie dit eens willen bekijken aub? Dank bij voorbaat

 

Het klopt inderdaad dat bepaalde geneesmiddelen het afbraakproces van alcohol kunnen vertragen. Voor de medicatie die u gebruikt is dit echter niet het geval. Het is wel zo dat alcohol het effect van deze drie geneesmiddelen versterkt. Uw zenuwstelsel wordt dus nog meer onderdukt. Het is dus eigenlijk een combinatie die af te raden valt.

Verplicht?

Is een ademtest altijd verplicht?

Neen, men kan onmiddellijk overgaan tot een ademanalyse.

Ademtest

Hebt u het recht om een tweede ademanalyse te vragen?

U kan steeds vragen om de ademanalyse een tweede keer uit te voeren indien u het niet eens bent met het weergegeven resultaat (dit is aan te raden). Dit moet u ook worden meegedeeld door de politie. Indien het verschil tussen de resultaten van de twee ademanalyses groter is dan bepaalde nauwkeurigheidsvoorschriften, dient een derde ademanalyse te worden uitgevoerd. Indien het verschil tussen twee van de resultaten niet meer bedraagt dan de nauwkeurigheidsvoorschriften, wordt het laagste resultaat in aanmerking genomen. Is het verschil groter, dan wordt de ademanalyse als niet uitgevoerd beschouwd en dient te worden overgegaan tot een bloedproef.

Welk stuurverbod riskeer ik onmiddellijk nadat ik positief heb geblazen?

Na het afleggen van een positieve ademtest of ademanalyse is het voor u verboden om nog een voertuig te besturen. De politie zal u dan ook onmiddellijk een stuurverbod kunnen opleggen van 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van de ernst van de overtreding: U krijgt een onmiddellijk stuurverbod van 3 uur wanneer: - ademanalyse 0,22 Ã Â 0,35 mg/l UAL - ademanalyse niet mogelijk en ademtest 0,22 Ã Â 0,35 mg/l UAL (= A) U krijgt een onmiddellijk stuurverbod van 6 uur wanneer: -ademanalyse ? 0,35 mg/l UAL -ademanalyse niet mogelijk en ademtest ? 0,35 mg/l UAL (= P) weigering ademtest of ademanalyse - geen test of analyse wegens andere reden dan weigering en duidelijke tekenen van alcoholopname U krijgt een onmiddellijk stuurverbod wanneer: - geen test of analyse wegens andere reden dan weigering en blijkbaar in een toestand van dronkenschap of soortgelijke toestand Als u een stuurverbod wordt opgelegd, zal u uw rijbewijs moeten afgeven aan de politie voor de duur van het stuurverbod. Werd u een stuurverbod van 6 of 12 uur opgelegd, dan zal u uw rijbewijs pas terugkrijgen nadat u een nieuwe negatieve ademtest of ademanalyse hebt afgelegd.