Verkeersongevallen in 2016 historisch laag.

De gedetailleerde cijfers betreffende de verkeersongevallen in 2016 werden gepubliceerd. Het aantal verkeersdoden daalde maar we hebben nog een hele weg af te leggen.
  • Het aantal verkeersdoden daalde met 13% tegenover 2015.

  • Tegen 2020 moet het maximum aantal verkeersdoden dalen tot 420.

  • De helft van de verkeersdoden is bestuurder of passagier van een personenwagen.

 

De Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium publiceerde op 7 juni de gedetailleerde cijfers over de verkeersongevallen op onze Belgische wegen in 2016. In dit jaarlijks rapport zien we dat het aantal verkeersdoden daalde met 13% tegenover 2015. Een positieve noot maar er is nog werk aan de winkel!

 

Vorig jaar waren er 40 096 verkeersongevallen op onze Belgische wegen met in totaal 51 827 slachtoffers waarvan 637 personen het leven verloren binnen de 30 dagen na het ongeval. De helft van de verkeersdoden is bestuurder of passagier van een personenwagen. Voetgangers en fietsers vertegenwoordigen respectievelijk 12% en 11% van de verkeersdoden. De meest significante dalingen van het aantal verkeersongevallen met dodelijke slachtoffers zijn terug te vinden bij de personen van 75 jaar en ouder, en bij de personen jonger dan 30 jaar. Toch blijven de 15- tot 29-jarigen het meest getroffen door verkeersongevallen met 160 doden.

 

Elke verkeersdode is er natuurlijk 1 te veel. Daarom werd op de Staten-Generaal een duidelijk doel vooropgesteld: maximaal 420 verkeersdoden tegen 2020. Om deze doelstelling te halen, blijft de regering werk maken van maatregelen tegen dronken rijden en recidivisme. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kan de kritiek betreffende de snelheidsbeperking van maximum 70 km/uur buiten de bebouwde kom en het nieuwe rijexamen makkelijk naast zich neer leggen wanneer hij deze cijfers ziet. “Als dat beleid bijdraagt tot ook maar een enkele verkeersdode minder, dan is het mij dat zeker waard”, aldus minister Weyts.

 

De politie blijft zal dus, zoals gezegd, werk maken van maatregelen tegen dronken rijden en recidivisme. Toch positief geblazen tijdens een alcoholcontrole? Bereken je boete met onze boetecalculator.

 

 

 

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 700 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!