Verkeersboetes om verkeersveiligheid te verhogen

Dankzij de goedkeuring van de programmawet voor het verkeersboetefonds worden verkeersboetes vanaf nu gebruikt om de verkeersveiligheid te verhogen.
  • Verkeersboetes worden vanaf nu ook gebruikt om de verkeersveiligheid te verhogen.
  • De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurde daarvoor de programmawet voor het verkeersboetefonds goed.
  • Ook de lokale politiezones krijgen extra financiële middelen.

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft de programmawet voor het verkeersboetefonds goedgekeurd. Via dat fonds gaat er jaarlijks een bepaald bedrag uit de inkomsten van verkeersboetes naar mobiliteit, politie en justitie. Met deze financiële middelen kunnen zij maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te verhogen. Uit cijfers blijkt namelijk dat dit broodnodig is, zowel op nationaal als op lokaal niveau.

Verkeersboetes om veiligheid te verhogen

Wie dacht dat verkeersboetes enkel worden gebruikt om de staatskas te spijzen, krijgt meer dan ooit ongelijk. Via het verkeersboetefonds krijgen zowel politie als justitie extra financiële middelen die kan worden gebruikt om de verkeersveiligheid in ons land te verbeteren. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) legde een aantal wijzigingen voor, waardoor de bedragen al heel snel kunnen worden uitbetaald. Hij maakte ook de belofte om een inhaalbeweging uit te voeren in de achterstallige uitbetalingen. Ook Kamerlid Koenraad Degroote (N-VA) is tevreden dat het voortaan mogelijk wordt om de bedragen sneller en soepeler uit te keren. Uit cijfers blijkt namelijk dat België achterophinkt inzake verkeersveiligheid. Extra financiële middelen én inspanningen zijn dan ook broodnodig! Om zo het aantal dodelijke slachtoffers op onze Belgische wegen te doen dalen.

Ook voordelen voor de lokale politie

Bovendien wordt er naast die vereenvoudiging in de uitbetaling nog eens 3 miljoen euro extra voorzien voor de gemeenschappelijke projecten van de geïntegreerde politie. Zo stijgt dat bedrag dit jaar tot 13 miljoen euro. Maar ook het bedrag voor de Vaste Commissie van de Lokale Politie ter ondersteuning en coördinatie van de lokale politiezones wordt vermeerderd tot een half miljoen euro. Tot slot heeft minister Jambon ook verzekerd dat de bijdragen aan de lokale politiezones voor de uitvoering van het lokale verkeersbeleid niet worden verminderd. Zo kunnen zij volledig inzetten op verkeersveiligheid, en dit op lokaal niveau.

Beging je een verkeersovertreding, dan mag je een boete in de bus verwachten. Gelukkig is de hoogte van de verkeersboetes heel gemakkelijk te berekenen met onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 59 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!