Geen boete betalen bij snelheidsovertreding in Luik

Bestuurders die een verkeers- of snelheidsovertreding begingen en hun boete niet hebben betaald, hoeven niet voor de politierechter te verschijnen.
  • Wie in Luik en omgeving een verkeers- of snelheidsovertreding beging en zijn onmiddellijke inning nog niet heeft betaald, hoeft niet meer te verschijnen voor de politierechter.

  • De Luikse procureur wil niet dat zijn magistraten er nog tijd en energie in steken.

  • Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts noemt het een schande, al zijn er tot nu toe geen Vlaamse parketten die op die manier functioneren.

Automobilisten die in Luik en omgeving rondrijden zonder gordel, gsm’en achter het stuur of zelfs een snelheidsovertreding begingen, hoeven niet te verschijnen voor de politierechtbank als ze hun verkeersboetes niet betalen. De Luikse procureur heeft zijn magistraten de opdracht gegeven om processen-verbaal met dit soort overtredingen te seponeren. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vindt dit onaanvaardbaar. Al is dit in Vlaanderen tot nu toe (nog) niet het geval.

Snelheidsovertreding, maar geen boete betalen

Jaarlijks betalen 100.000 verkeersovertreders in Luik en omgeving hun onmiddellijke inning niet. In principe moet het parket deze wanbetalers voor de politierechter slepen, maar de Luikse procureur des Konings Philippe Dulieu wil niet dat zijn magistraten daarin nog tijd en energie steken. Volgens hem is het beschikbare budget te beperkt en zijn er te weinig mensen voor in dienst. Zo moeten de onbetaalde processen-verbaal handmatig worden verwerkt. Vervolgens moet een magistraat ze behandelen voor de politierechtbank, waarna de automobilist ook nog eens in hoger beroep kan gaan. En dat allemaal voor een snelheidsovertreding.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vindt het een schande en heeft het over een ‘onverantwoorde Far West-mentaliteit’. Volgens hem komt hierdoor de verkeersveiligheid in het gedrang. Maar hij voegt eraan toe dat er geen aanwijzingen zijn dat ook Vlaamse parketten op dezelfde manier te werk gaan.

Procureurs bepalen eigen prioriteiten

Procureurs mogen hun prioriteiten kiezen en zelf beslissen welke zaken kunnen worden geseponeerd. Maar volgens Stef Willems van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) geeft men zo het foute signaal dat je een verkeers- of snelheidsovertreding mag begaan en je ervan af kan komen zonder de verkeersboete te betalen. En dit terwijl te hard rijden, met de gsm bezig zijn achter het stuur en het niet dragen van de gordel jaarlijks honderden dodelijke slachtoffers eisen.

De boete voor een snelheidsovertreding kan hoog zijn. Wil je graag weten hoe hoog jouw boete zal zijn, dan kan je die laten berekenen door onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6743 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!