De nieuwe emissienorm in Gent: een compleet overzicht

Hoe bereidt u zich voor op de emissienorm, vermijdt u boetes en waar bevindt de lage emissie zone zich?

Na de lage-emissiezone in Antwerpen en Brussel is ook in Gent sinds 1 januari 2020 een lage-emissiezone (LEZ) van kracht. Dit wil zeggen dat sommige auto’s de binnenstad niet meer binnen mogen rijden. Doe je dit wel, dan kan je een boete verwachten die kan oplopen tot zo’n 150 euro. Wat houdt de lage-emissiezone precies in en hoe kan je die boete vermijden?

 • Wat is de lage-emissiezone?

 • Voor welke voertuigen geldt de LEZ?

 • Toelatingsvoorwaarden?

 • Nieuwe regels vanaf 2025

 • Wat als je toch een boete hebt?

Wat is de lage-emissiezone?

De lage-emissiezone is een zone grote steden waar je met oudere, vervuilende auto’s niet meer binnen mag rijden. Deze regel is van kracht om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. In Gent bevindt deze zone zich binnen de R40.

In Europa geldt nu een emissienorm voor alle lidstaten. De Europese emissiestandaard wordt ook voortdurend strenger. Deze emissienormen vertalen zich naar lage emissiezones hier bij ons.

De controle van de lage-emissie in Gent verloopt door gebruik van zes slimme camera’s rondom de ingangswegen van Gent. De zone is daarnaast ruim op tijd te herkennen door de volgende borden:

De bovenste, witte borden zijn zone borden: deze duiden aan dat je de lage-emissiezone binnenrijdt. Vanaf dat je zo’n bord voorbijrijdt en je auto voldoet niet aan de emissienorm, registreert een camera je nummerplaat en kan je een boete verwachten tot 150 euro.

De blauwe verkeersborden geven uitwijkmogelijkheden aan om niet door de lage-emissiezone te moeten rijden. Zo word je binnen geruime tijd gewaarschuwd en is het moeilijker om per ongeluk de LEZ in te rijden.

Voor welke voertuigen geldt de LEZ?

Om te bepalen of een voertuig in de lage-emissiezone mag of niet, wordt er gekeken naar de euronorm en het soort brandstof.

De euronorm is een Europese milieustandaard voor alle voertuigen en wordt weergegeven aan de hand van een cijfer. Hoe hoger dit cijfer, hoe lager de uitstoot van je voertuig. Je kan dit cijfer terugvinden op het inschrijvingsbewijs van je voertuig onder de rubriek ‘milieuklasse’.

Bij de brandstof wordt er vooral gekeken naar dieselwagens. Deze stoten meer roet en fijnstof uit, waardoor de toelatingsvoorwaarden strenger zijn.

Doe hier de test om te weten of je met jouw auto Gent in mag rijden

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn verschillende toelatingsvoorwaarden binnen de lage-emissiezone afhankelijk van de boven vernoemde voorwaarden. In de tabel hieronder vind je alle informatie:

Bron: Stad Gent

Als je voertuig voldoet aan deze voorwaarden, hoef je niets te doen. Je mag de lage-emissiezone binnen rijden.

Voldoet je wagen niet aan de norm, dan kunt u de zone toch binnenrijden onder volgende voorwaarden:

 • Toegang na betaling

 • Toegang met een dagpas

 • Je valt onder de categorie ‘uitzonderingen’

Toegang na betaling

Voertuigen met een euronorm 4/IV en diesel mogen binnen mits betaling. Dit houdt in dat je een tijdelijke toelating verkrijgt om toch binnen te mogen rijden. Deze tijdelijke toelating is geldig tot en met 31 december 2024. Toelatingsvoorwaarden worden daarna strenger.

Je toelatingsbewijs kan je ten laatste aanvragen en betalen op de dag dat je de lage-emissiezone inrijdt. Het is beter om deze pas op voorhand aan te vragen. Mocht er dan toch nog iets misgaan, is de kans op een boete veel kleiner.

De prijs van deze tijdelijke toelatingspas hangt af van de volgende criteria:

 • Je voertuigcategorie

 • De duurtijd van je toelating: je kan een pas aanvragen voor 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar

 • Het soort tarief waaronder je voertuig valt: dit is afhankelijk van de euronorm, je situatie en type voertuig. Dit tarief zal hoger zijn naarmate je auto meer vervuilend is.

Toegang met een dagpas

Dieselwagens met een euronorm lager dan 3/III mogen de LEZ enkel binnen met een dagpas. Deze kost €35 en kan je maximaal 8 keer per jaar kopen om de lage-emissiezone binnen te mogen rijden.

 

Uitzonderingen op toegangsregels

Hoewel de emissienorm geldt voor de meeste voertuigen, zijn er uiteraard ook uitzonderingen op de regels. Brom - en motorfietsen, net als en voertuigen met beperkte uitstoot, zoals elektrische voertuigen vallen onder uitzonderingen. Daarnaast vallen ook voertuigen met een specifieke functie, zoals mobiele kranen, uitzonderlijke transporten en – onder bepaalde voorwaarden – voertuigen bestemd voor personen met een beperking onder de categorie uitzonderingen. Een uitgebreide lijst vind je op de site van Stad Gent.

Nieuwe regels vanaf 2025

Momenteel zijn de regels in Gent nog vrij soepel, maar deze zullen strenger worden vanaf 2025. De lage emissiezone van Gent in 2025, zal worden herzien. Waar nu dieselvoertuigen met euronorm 4 binnen mogen, zal dat vanaf 2025 niet meer kunnen. Dan moet je wagen minstens euronorm 3 hebben. Hou hier dus tijdig rekening mee.

Wat als je toch een boete hebt?

Het lukt niet altijd om boetevrij te rijden. Ondanks alle borden, aanwijzingen en waarschuwingen, kunt u toch eens op uitstap zijn en per ongeluk de lage-emissiezone inrijden. Bereken dan hier eenvoudig zelf je verkeersboete of vraag advies aan onze specialisten.

Ben je het niet eens met je boete? Dan kan je deze laten herzien. Er zijn verschillende redenen, vooral administratieve, waardoor je boete nietig verklaard kan worden. Zo moet er bijvoorbeeld een handtekening staan onder de aangetekende brief van de beboetingsambtenaar. Is deze afwezig, dan kan je beroep aantekenen. Let daarbij wel op dat je binnen de termijn van 30 dagen beroep aantekent bij de Politierechtbank. Heb je hierbij hulp nodig? Vraag dan raad bij onze specialisten.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6754 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!