Camera’s halen wanbetalers verkeersboetes uit verkeer

Sinds 1 januari kan de douane de wagen van álle wanbetalers in beslag nemen. Daarvoor worden speciale camera's met nummerplaatherkenning ingezet.
  • De douane kan sinds 1 januari álle wanbetalers van verkeersboetes en dergelijke uit het verkeer plukken en hun wagen in beslag nemen.
  • Daarvoor worden speciale camera's met nummerplaatherkenning ingezet.
  • Is de boete na 10 dagen nog steeds niet betaald, dan wordt de wagen zelfs verkocht.

Verkeersboetes niet betaald? Dan word je voortaan gewoon uit het verkeer geplukt. Maar het is nog meer opletten geblazen. Ook bestuurders met een niet-betaalde verkeersbelasting of die een boete hebben voor pakweg geweld, fraude of drugsfeiten, worden onherroepelijk aan de kant gezet. Daarvoor worden overal in ons land speciale camera's met nummerplaatherkenning ingezet.

Wanbetalers uit verkeer geplukt

Sinds 1 januari zijn douaniers gemachtigd om álle wanbetalers aan de kant zetten. Dat berichtten we al eerder. Niet alleen mensen met niet-betaalde verkeersboetes of een openstaande verkeersbelasting kunnen aan de kant worden gezet, ook zij die een boete kregen voor een strafrechtelijk feit. De douane is ondertussen al begonnen met het opsporen van wanbetalers, en dit aan de hand van ANPR-camera’s.

Registreren die camera’s een dergelijke bestuurder, dan kan de douane deze uit het verkeer plukken. Er wordt hem of haar gevraagd om de openstaande schuld onmiddellijk te betalen. Deze acties blijken nodig te zijn. Onlangs werd bekendgemaakt dat driekwart van de verkeersboetes die vorig jaar werden uitgeschreven, nog steeds niet zijn vereffend. De wetgever wil zo het net rond álle wanbetalers sluiten.

Inbeslagname en verkoop

Zij die een boete niet kunnen betalen, zijn hun wagen onherroepelijk kwijt. Daarvoor hoeft een beslagrechter zelfs geen machtiging meer te geven. De inbeslagname wordt pas opgeheven op de dag waarop de verschuldigde geldsommen volledig zijn betaald. Daarbij hou je best rekening dat ook de kosten van inbeslagname, onder andere takel- en stallingskosten, worden doorgerekend. Van wie na 10 dagen nog steeds zijn schuld niet heeft vereffend, wordt de wagen zelfs verkocht. Die termijn was tot op heden nog vastgesteld op 30 dagen. In eerste instantie gebruikt men de opbrengst van deze verkoop voor de vereffening van douaneschulden.

Beging je een verkeersovertreding, dan mag je een boete in de bus verwachten. Gelukkig is de hoogte van de verkeersboetes heel gemakkelijk te berekenen met onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 6699 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!