Veelgestelde vragen

Bushalte

Beste Graag een inlichting! Mag een verbodsbord C1 aangevuld worden met een onderbord uitgezonderd bus, taxi s en veiligheidsdiensten ? Ik denk dat enkel de borden M2 of M3 mogen gecombineerd worden met een C1. Klopt dit? Alvast bedankt voor je uitleg!

Een verbodsbord C1 kan aangevuld worden met de onderborden M2 of M3, maar ook met een onderbord met het opschrift "uitgezonderd bus". (art. 9.1., 3° Ministerieel besluit houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.)

Straf

niet reglementair stationeren. Toen ik op bezoek was te Etterbeek bij een vriendin, heb ik mij in de verkeerde richting gestationeerd, wat riskeer ik?

Geachte, dit is een overtreding van de eerste graad: een administratieve geldboete is verschuldigd van 55 euro (art. 23.1, 1° Wegcode en art. 2§1 KB 09/03/2014).

Garagepoort

De wet vertelt dat er niet voor een inrij mag geparkeerd worden, wanneer spreekt men van een inrij, en heeft dat een maximale breedte?

Artikel 25.1.3° van het wegverkeersreglement stelt het is verboden een voertuig te parkeren voor de inrij van eigendommen, behalve wanneer het inschrijvingsteken leesbaar op de inrij is aangebracht. De in art. 25.1, 3° Wegcode bedoelde 'inrij voor eigendommen' is volgens de rechtspraak elke naar uiterlijke kenmerken als inrij voorkomende en waarneembare inrit voor drie- of meerwielige voertuigen. Maw dit heeft geen maximale breedte maar het is een feitelijke beoordeling of een inrij kan dienen om een voertuig in te parkeren.  

Algemeen

Heeft een eigen aangebrachte Verboden te parkeren enige waarde?

Indien u dit zelf plaatst heeft dit geen waarde.

kan men een boete opleggen indien je een kopie van een gehandicaptenkaart gebruikt in plaa

Mijn moeder 83 jaar is Mindervalide en geniet van een parkeerkaart voor gehandicapten. Enkele jaren geleden hebben ze mijn autoruit ingegooid en de kaart gestolen. We hebben dan een nieuwe aangevraagd en gekregen, maar uit zekerheid heb ik er een kopie van genomen  zodat we zeker zijn dat we altijd een reservekaart hebben. Ik ben zaterdag met mijn moeder in stad Leuven gegaan om een lange wandeling te maken, maar mijn moeder vond de originele kaart niet toen ik bij haar kwam. Aangezien ik een kopie van de kaart had besloot ik deze dan maar te gebruiken om met mijn moeder in Leuven een wandeling te kunnen maken.
Na mijn terugkomst enkele uren later blijkt dat de politie mijn wagen heeft weggeslepen en kon ik deze te voet gaan halen. Tevens vertelde de politie mij na telefonisch contact dat ze de kaart eruit hebben genomen en in beslag houden want is een kopie en dit mag niet gebruikt worden.
Ook zal er een boete worden verzonden. Meer verduidelijking kreeg ik niet.
1)Kunnen ze zomaar voor die reden mijn wagen wegslepen?
2)kunnen ze zomaar mijn kaart ontvreemden zonder ik zelf in de wagen zit?
3)Hoe hoog kan de boete hiervoor oplopen?
4)Kan ik vervolgd worden voor vervalsing in geschrifte? In mijn ogen heb ik niks misdaan, ik ben met mijn moeder naar Leuven gegaan om te wandelen, zij geniet van een parkeerkaart.
Omdat zij ze niet kon vinden heb ik besloten in onwetenheid dat dit strafbaar is om dan maar de gecopieerde te gebruiken uit noodgeval, iets wat ik nog nooit had gedaan voorheen, ik was me totaal niet bewust dat ik hier iets verkeer mee kon doen.

 

Het kopiëren van een parkeerkaart voor personen met een handicap is inderdaad ten strengste verboden dit om misbruiken tegen te gaan. Volgens artikel 4.4 van de wegcode mag een stilstaande of geparkeerde auto steeds door de bevoegde personen weggetakeld worden indien de bestuurder afwezig is. Doordat u geen geldige parkeerkaart voor personen met een handicap in uw voertuig had geplaatst, was u in overtreding met de wet en mocht u daar niet parkeren, waardoor uw voertuig inderdaad mocht weggetakeld worden. Overeenkomstig artikel 5, 2e lid van het MB betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap kunnen de bevoegde agenten in geval van misbruik de kaart inhouden, hetgeen zij ook bij u gedaan hebben.
Wat de geldboete betreft, dit is een overtreding van de tweede graad. De geldboete bedraagt 20 euro tot 250 euro (te vermenigvuldigen met opdeciemen).Voor de overtreding van de tweede graad wordt doorgaans een minnelijke schikking  van 120 euro voorgesteld. (artikel 70.2.1.3° c, KB 1 DECEMBER 1975 en artikel 2 , 21° KB 30 SEPTEMBER 2005)