Veelgestelde vragen

Algemeen

binnen welke termijn verjaart een gas-boete ?

Beste, Ben al een tijdje aan het discuteren met een deurwaarder en de stad Antwerpen ivm een gas-parkeerboete. Feiten: Gas-parkeer boete: de vaststelling dateert van 07/08/2015...een eerste herinnering van 16/10/2015... beide documenten NIET gekregen per post. op 25/05/2016 aanmaning van de boete...voor het eerst op de hoogte gebracht vd feiten. Omdat het meer dan 9 maanden na de feiten is reageer ik hier niet op. 03/08/2016 deurwaarder stelt mij op de hoogte. Ik reageer naar de Stad waar ik de boete opliep maar deze zeggen dat termijn voor verzet aan te tekenen voorbij is en de deurwaarder zijn werk moet doen. 110 euro wordt 288.34 euro... is dit reglementair? Ik dacht dat gans de bestuurlijke afhandeling van een gas boete binnen een termijn van zes maanden diende te gebeuren alsook aangetekende zendingen van de feiten...wat kan ik nog doen?

 

Het is inderdaad zo dat u een GAS-boete moet ontvangen binnen de 6 maanden nadat de sanctionerende  ambtenaar de vaststellingen of het afschrift van het proces-verbaal heeft ontvangen. Dit wil echter niet zeggen dat de boete zelf ook binnen deze termijn verjaard is. Indien de boete tijdig (binnen de termijn van 6 maanden) naar u werd opgestuurd, verjaart deze boete slechts na 5 jaar. in uw geval werd de boete u wel degelijk binnen de 6 maanden opgestuurd, waardoor u verplicht bent deze te betalen. Bij gebreke aan betaling kan de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld worden. De gemeente dient de eerste kennisgeving wel per aangetekende brief te versturen. Hierna loopt er een verweertermijn van 15 dagen, waarin u de tijd heeft om uw verweer ter kennis te brengen. Na deze 15 dagen kan de sanctionerend ambtenaar definitief beslissen een boete op te leggen, en moet hij deze beslissing per aangetekende brief ter kennis brengen. Na deze brief loopt er nogmaals een termijn van een maand waarbinnen u beroep kan aantekenen tegen de beslissing van de sanctionerende ambtenaar. Indien dit niet gebeurt, is de beslissing definitief. Indien deze procedure correct verlopen is, kan u dus weinig veranderen aan de situatie. U kan enkel nagaan of die brieven die u niet ontvangen heeft wel degelijk aangetekend verzonden werden. Als ze wel aangetekend verzonden werden, lijkt het bijzonder moeilijk om aan te tonen dat u nooit effectief kennis heeft gekregen van deze brieven. (wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties)