Verbeurdverklaring

Bereken nu je boete

Veelgestelde vragen

Verbeurdverklaring

kan de rechter mijn voertuig verbeurd verklaren?

De rechter kan enkel de verbeurdverklaring bevelen wanneer er een definitief verval van het recht tot het besturen van een voertuig of één van 6 maanden werd uitgesproken. In de andere gevallen kan er enkel een tijdelijke immobilisering bevolen worden en zal je dus wel je wagen kunnen terug krijgen. Deze immobilisering mag maximaal even lang zijn als de periode van het rijverbod zelf.  Bij een verbeurdverklaring daarentegen verlies je definitief het eigendomsrecht. (artikel 50 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.)