Veelgestelde vragen

Algemeen

indien ik uitgenodigd word voor een verhoor, mag er dan een advocaat aanwezig zijn?

De Salduz-wet voorziet een aantal regels met betrekking tot het verhoor.

De rechten waarop u zich kan beroepen, verschillen naar gelang de categorie.

Indien u een verkeersovertreding hebt begaan dan valt u in principe onder categorie 2 en hebt u geen recht op een voorafgaandelijke consultatie (30 min voor aanvang van het verhoor) en ook niet op bijstand tijdens het verhoor. Wel zullen ze u informeren over uw rechten en kan u niet verplicht worden uzelf te beschuldigen.

U kunt uiteraard vrijwillig voordat u op verhoor moet gaan een advocaat naar keuze consulteren om de zaak eens te bespreken.

Indien u evenwel een verkeersovertreding begaat en u wordt van uw vrijheid berooft dan hebt u uiteraard wel recht op voorafgaand consultatierecht  en bijstand tijdens het verhoor