Wat is de straf voor drugs in het verkeer?

Druggebruik beïnvloedt je rijstijl. En hoewel speekseltests niet altijd even betrouwbaar zijn, maakt de politie hier gebruik van om druggebruik bij bestuurders vast te stellen en overtreders een rijverbod op te leggen. De effectieve straffen zijn echter gebaseerd op de speeksel- of bloedanalyse die in een laboratorium wordt uitgevoerd. Welke straffen dat zijn, verneem je hier.

Welke boete mag je verwachten voor dit misdrijf?

Met drugs in het verkeer valt niet te spotten en dat voel je aan je portefeuille! Bij overtreding riskeer je een boete van 200 tot 2000 euro. In de praktijk komt dit neer op een effectieve geldboete van 1600 tot 16000 euro. Je kan ook een rijverbod van 8 dagen tot 2 jaar opgelegd krijgen. Bij recidive riskeer je bovenop een boete tot 40000 euro ook een gevangenisstraf van 1 maand tot 3 jaar.

Chauffeurs die nog geen 2 jaar over hun rijbewijs beschikken worden ook zwaar aangepakt. Zij krijgen sowieso een rijverbod en moeten hun rijexamen zelfs opnieuw afleggen. Ze mogen echter zelf kiezen of ze hun theoretisch of praktisch examen opnieuw afleggen.

Welke maatregelen neemt Vias Institute?

Al 5 jaar geeft Vias Institute speciale opleidingen aan mensen die door de rechter werden doorverwezen voor rijden onder invloed van drugs. Dit is vrijwel uniek in Europa, maar uiterst effectief. In de voorbije 5 jaar volgenden meer dan 1100 mensen die een rijverbod en geldboete kregen voor rijden onder invloed van drugs deze speciale cursus.

Onderzoek wees uit dat wie de cursus ‘rijden onder invloed van alcohol’ volgde bij Vias Institute, minder snel veroordeeld werd voor nieuwe feiten. Hopelijk geldt hetzelfde voor de opleiding ‘rijden onder invloed van drugs’.

Wat zegt de wet over het gebruik van medicijnen?

Hoe druggebruik je rijstijl beïnvloedt, kan gesimuleerd worden met het Drug Driving Simulation Suit dat Ford ontwikkelde. Maar ook met medicijnen dien je op te passen. Te weinig mensen weten dat je ook strafbaar bent, en dus ook een geldboete tot 16 000 euro riskeert, als je rijvaardig verminderd is door het gebruik van geneesmiddelen.

Dit is wel degelijk opgenomen in onze wetteksten en er bestaat zelfs een speekseltest die bepaalde geneesmiddelen opspoort. Je riskeert bovenop je geldboete ook een rijverbod van 1 maand tot 5 jaar of zelfs definitief.

Werd je zelf onderworpen aan een drugscontrole? Bereken hieronder je boete of stel je vraag onmiddellijk aan de specialisten.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 59 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!