Verkeersboete bij meer dan 70 km/h buiten bebouwde kom

Vanaf 1 januari wordt 70 km/h de norm buiten de bebouwde kom. Het is dus opletten geblazen, als je een verkeersboete wil vermijden.
  • Vanaf 1 januari geldt een maximumsnelheid van 70 km/h buiten de bebouwde de norm.

  • Tegelijkertijd wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de wildgroei van verkeersborden aanpakken.

  • Er werd een een sensibiliseringscampagne gelanceerd om bestuurders te informeren over deze hervorming, om zo een verkeersboete te vermijden.

Wie vanaf 1 januari meer dan 70 km/h rijdt buiten de bebouwde kom, mag een verkeersboete in de bus verwachten. 70 km/h wordt namelijk de norm. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) lanceert een campagne zodat automobilisten zich kunnen voorbereiden op deze hervorming. Tegelijkertijd wil hij de wildgroei van verkeersborden aanpakken. Zo kunnen er dankzij deze maatregel zo’n 30.000 borden verdwijnen.

70 km/h wordt de norm

Op onze gewestwegen bedraagt de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom 90 km/h. In de praktijk is die regel echter eerder de uitzondering. Overal zien we borden die de limiet beperken tot 70 km/h. Ondertussen is er zelfs 6.000 kilometer gewestwegen waar het uitzonderingsregime van 70 km/h van toepassing is en slechts 2.000 kilometer waar je 90 km/h mag rijden. Deze onduidelijkheid vergroot de kans op een verkeersboete.

Vanaf 1 januari zal men nog maar maximum 70 km/h mogen rijden buiten de bebouwde kom. De hogere maximumsnelheid van 90 km/h kan enkel nog op plaatsen waar de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt door bijvoorbeeld uitgebreide bebouwing vlakbij de weg of bomen, of op plaatsen waar zich vrijliggende fietspaden bevinden.

Ongeveer 68 procent van de dodelijke ongevallen vindt plaats buiten de bebouwde kom. Uit studies van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt dat automobilisten zich binnen de bebouwde kom vrij goed aan hun snelheid houden. Maar eens buiten de bebouwde kom wordt er nog te vaak te hard gereden.

Wildgroei van verkeersborden

Niet alleen de verkeersveiligheid vergroot, de nieuwe maatregel moet ook helpen om de wildgroei van verkeersborden te beperken. Die maakt de verkeersituatie erg onduidelijk en vergroot de kans op een verkeersboete. Door de vereenvoudiging kunnen er ongeveer 30.000 verkeersborden verdwijnen. Zo wordt de weg leesbaarder. Met minder borden en minder onduidelijkheid mikt men op minder doden.

Sensibiliseringscampagne gelanceerd

Minister Weyts lanceerde daarom een sensibiliseringscampagne, om zo automobilisten op de hoogte te brengen van de nieuwe maatregel. Er komen affiches op zo’n 400 locaties langs de weg, maar ook spotjes op radio en TV. Buitenlandse chauffeurs worden geïnformeerd via buitenlandse automobilistenorganisaties en transportfederaties.

Reed je te hard, dan mag je een verkeersboete in de bus verwachten. Ben je benieuwd hoe hoog die zal zijn, maak dan gebruik van onze boetecalculator.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 24 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!